AVÍS LEGAL

La present és un avis d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que cal ser observades i respectades per les i els usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja què el fet d’accedir a ella i usar els seus materials implica que has llegit i acceptes, sense reserves, els condicions següents:

CONDICIONS GENERALS

L’organització es reserva el dret a fer canvis en la programació i horaris de l’esdeveniment per causes de força major o última hora.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els signes distintius, logos, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i els seus codis font, forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparega al lloc web www.igualmentfest.com són propietat de l’organització i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial, quedant prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació d’aquests elements sense autorització expressa de l’organització.

PROTECCIÓ DE DADES

Per accedir a determinats servicis oferts a través del lloc web www.igualmentfest.com l’organització de IGUAL-MENT FEST podrà demanar a la persona usuària dades de caràcter personal amb la finalitat que en cada cas i per a cada servici s’especifique. D’aquesta forma, se’l informarà del caràcter obligatori o facultatiu de la complementació de les dades sol·licitades, de les conseqüències de la seva obtenció de la negativa a subministrar-los. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que es proporcionen al lloc web seran inclosos en un fitxer responsabilitat de IGUAL-MENT FEST per atendre el servici o l’activitat requerida. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercitar-se mitjançant un escrit amb la ref. “Dades personals” dirigit a IGUAL-MENT FEST a través del seu correu electrònic info@igualmentfest.com.

ACCÈS Y PERSONES USUÀRIES DE LA PÀGINA WEB

La web www.igualmentfest.com ha sigut desenvolupada amb l’objectiu de proporcionar informació amb totes les activitats organitzades per facilitar la participació i seguiment de les activitats proposades i donar accés als serveis oferits. L’accés al lloc web www.igualmentfest.com estableix a qui ho realitza, la condició de la persona usuària amb la possibilitat d’utilitzar única i exclusivament el material que apareix en este lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb objectius comercials, excepte permís previ i per escrit. L’accés i ús de tota la informació, dades i continguts de les pàgines web del lloc www.igualmentfest.com es realitzarà baix la única i exclusiva responsabilitat de la persona usuària, comprometent-se a fer un bon us dels serveis i continguts, que m ai podran ser usats per activitats il·lícites. La persona usuària accepta totes i cadascuna de les condicions d’ús ací especificades. Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per terceres persones alienes a la nostra organització. D’aquesta forma, aleshores, no es pot garantir el contingut o les informacions que es recullen en les pàgines web mencionades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, quedant eximides de qualsevol responsabilitat per danys i prejuís de tot tipus que poden derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web. L’organització del IGUAL-MENT FEST es reserva el dret de modificar, ampliar, suprimir part del contingut, configuració, presentació, especificacions i serveis de forma unilateral i sense previ avís a la persona usuària. D’este mode, es reserva el dret a modificar les presents condicions d’ús, a més de qualsevol altres condicions contingudes al lloc web www.igualmentfest.com

L’organització del IGUAL-MENT FEST no garanteix la inexistència d’errors a l’accés al lloc web, al seu contingut, ni que este es trobe actualitzat adequadament, encara que utilitzarà els seus millors esforços per evitar-los, corregir-los o actualitzar-los.

Xarxes Socials

A través de la nostra pàgina web es pot accedir a diverses xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram), d’accés obert a totes les persones usuàries. Es tracta d’un lloc web on et pots registrar i seguir-nos gratuïtament, publicar i intercanviar informació i continguts a més d’establir comunicació. En aquestes xarxes socials podran conèixer sobre les nostres activitats, opinions, accedir a fotografies i vídeos. Les i els usuaris d’aquestes xarxes socials cal que siguen conscients de que estos llocs són independents del lloc web www.igualmentfest.com i està obert, és a dir, és visible per usuàries i usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les estipulades pels titulars d’aquestes xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram no sent responsable l’organització del IGUAL-MENT FEST de la legalitat d’altres llocs web de terceres persones.